Dofinansowanie dla SMU na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

"Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2021r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika"

"Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w 2021r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375,00 zł na każdego uczestnika"

Blue and Red Animal Rescue Posterplakat półkolonie 2021