Dofinansowanie dla SMU na organizacje zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w formie zimowiska w 2022r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 870,00 zł na każdego uczestnika

ZIMOWISKO 2022 1