Dofinansowanie Kolonie/Półkolonie 2022

"Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2022r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika"

"Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w 2022r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450,00 zł na każdego uczestnika"