Projekt 1 - Łączy nas historia

Projekt - „Łączy nas historia” 

Kategoria projektu: Kultura

Dotacja PGNIG: 19,900zł

Wkład Stowarzyszenia: 5,000zł

Całkowita kwota projektu: 24,900zł

Opis projektu: Celem projektu jest zgromadzenie, opracowanie i przedstawienie w formie gawęd historycznych biografii 7 osob istotnych dla rozwoju Polski po I wojnie światowej, a także ważnyc dla naszej społeczności.

W ramach cyklu gawęd przedstawieni będą:

1. Helena i Ignacy Padarewscy;

2. Artur Oppman - poeta, redaktor;

3. Stanislaw Kauzik - polityk, prawnik, współpracownik Władysława Grabskiego;

4. Rodzina Konopackich, głównie Tadeusz Konopacki - instruktor w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportu;

5. Stanisław Lorentz - historyk sztuki, profesor UW;

6. Stanisław Maria Saliński - pisarz, dzienikarz

7. Genowefa Paśkudzka - przedwojenna nauczycielka, lokalna działaczka

Każda z osób będacych bohaterami gawęd mieszkała w Urlach, przebywała w Urlach na letnisku lub miała z naszą miejscowościa inne kontakty.

Osoby te uczestniczyły w społecznym życiu Urli, inspirując mieszkańców do nowych działań, reprezentując postawy patriotyczne wpływali na zmiany poglądów, krzewiąc kulturę, budząc nowe potrzeby, doprowadzając także do powstania naszego stowarzyszenia (1927r.) i biorąc udział w jego pracy.

Treści gawęd zilustrowane będą adekwatnymi wystawami dotyczącymi konkretnych osób. Wykorzystując okazję jakimi są gawędy zorganizowane będą również koncerty w wykonaniu chóru Ło-cho-cho z Łochowa i występy zespołu rodzimego Eko-Urle oraz wspólne śpiewanie i występy innych artystów. 

Gawędy będą łączyły w sobie część ekspozycyjną w formie tradycyjnej oraz multimedialnej z wykorzystaniem gablot ekspozycyjnych, prezentacji multimedialnych oraz żywego prowadzenia gawędy przez osoby mające wiedze i przygotowanie w zakresie historii okresu międzywojennego. 

Szczególne miejsce w realizacji projekt zajmować będzie gawęda o Ignacym Padarewskim i jego żonie Helenie, którzy byli współzałożycielami naszego stowarzyszenia .

Łączy nas historia

GO PGNiG Fundacja RGB 1