Projekt 1 - Z historią za pan brat

Wnioskowana kwota dofinansowania: 464.443,00 zł;

Dofinansowanie z Funduszu Patriotycznego: 180.000,00 zł.

 FP.Poziom.CMYK