Wystawy historyczne - ilustracja cyklu gawęd historycznych

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 3.429,87 zł 

Dofinansowanie z Gminy Jadów: 2.000,00 zł;

inne środki finansowania: 429,87 zł;

wkład osobowy: 1.000,00 zł;

wkład rzeczowy: 0,00 zł.