Projekt 4 - Dofinansowanie dla SMU na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Jadów na organizację letniego wypoczynku:

Stowarzyszenie Miłośników Urli "Lato 2022"

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 31.500,00 zł 

Dofinansowanie z Gminy Jadów: 6.550,00 zł;

Własne środki finansowe: 8.950,00 zł;

Środki własne wkład osobowy: 16.000,00 zł.

 plakat kolonie 22r ver2