Projekt 6 - Wspieranie działalności zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej przez historię i kulturę

Celem realizacji zadania jest profilaktyka problemów alkoholowych oraz pomoc rodzinom z problem alkoholowym,  w tym przeciwdziałanie przemocy.

Drugim celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej 

Dotacja gminy Jadów: 2500,00 zł.

Wkład własny SMU: 2000,00 zł.

Termin realizacji: 1.VI - 30.XI.2022 r.