Projekt 1 - Wypoczynek dzieci i młodzieży 2023

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 66.975,00 zł 

Dofinansowanie od Gminy Radzymin: 48.975,00 zł;

Wkład własny finansowy: 2.000,00 zł;

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy): 11.000,00 zł;

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania: 5.000,00zł.

Data realizacji zadania: 01.06.2023-31.08.2023

Herb Radzymin 2017logo smu