Miejsce Pamięci Genowefy Paśkudzkiej

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy upamiętnienia Pani Genowefy Paśkudzkiej. W 2023 roku przypada 100 rocznica urodzin Pani Genowefy, dlatego chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność za jej pracę poprzez przygotowanie miejsca, które będzie przypominało jej osobę kolejnym pokoleniom.

Linki:

https://zrzutka.pl/uzufeb

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=Miejsce%20pami%C4%99ci%20Genowefy%20Pa%C5%9Bkudzkiej&v=575883384122997511192038919980013530054811189264

100 lecie urodzin Genowefy PaШkudzkiej 1

plakat o zbiвrce