Projekt 1 - Dofinansowanie dla SMU na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na organizację letniego wypoczynku:

Stowarzyszenie Miłośników Urli "Lato 2021"

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 311.864,00 zł 

Dofinansowanie z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty: 119.020,00 zł;

inne środki finansowania: 184.844,00 zł;

wkład osobowy: 8.000,00 zł;

wkład rzeczowy: 0,00 zł.

Blue and Red Animal Rescue Posterplakatpolkolonie2021

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenie Miłośników Urli
Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl