Projekt 1 - Dofinansowanie dla SMU na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Miasta Stołecznego Warszawy na organizację letniego wypoczynku:

Stowarzyszenie Miłośników Urli "Lato 2022"

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 91.600,00 zł 

Dofinansowanie z Miasta Stołecznego Warszawa: 30.100,00 zł 

Finansowy wkład własny: 4.500,00 zł

Niefinansowy wkład własny (osobowy lub rzeczowy): 29.500,00zł

Środki ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego: 27.500,00 zł

znak promocyjnylogo smu