Projekt 1 - "Wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato poza Miastem 2023"

W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało z Miastem Żyrardów na organizację letniego wypoczynku:

Stowarzyszenie Miłośników Urli "Wypoczynek dzieci i młodzieży - Lato poza Miastem 2023"

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 24.605,00 zł 

Dofinansowanie z Miasta Żyrardów: 10.000,00 zł;

Wkład osobowy: 5.500,00 zł;

Wkład rzeczowy: 1.000,00 zł;

Inne środki finansowania: 8.105,00 zł.

Data realizacja zadania: 01.07.2023-31.08.2023

logo

logo smu