Projekt 1 - Dofinansowanie dla SMU na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

W tym roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Województwa Mazowieckiego na organizację letniego wypoczynku:

Stowarzyszenie Miłośników Urli "Lato 2022"

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków wynosi łącznie 463.180,00 zł 

Dotacja: 18.000,00 zł;

Inne środki finansowe: 420.180,00 zł;

Wkład osobowy: 25.000,00 zł.

 

Zadanie publiczne pn. Lato 2022, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

logotyp wersja polska format jpg

maz dla organizacji pozarzadowych pelnokolorowalogo smu